• 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'
  • 'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

VISIE

Onze school houdt het midden tussen Jenaplan- en Daltononderwijs. De waarden van BMS zijn afgelopen schooljaar voor onze school vertaald in vijf basiswaarden. Deze waarden zijn terug te zien in de onderwijskeuzes die wij maken.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig, van meet af aan uit op sociale binding en op het verwerven van kennis en vaardigheden. In de motivatieliteratuur (Deci & Ryan, 1985) wordt in dit verband gesproken over drie psychologische basisbehoeften: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie.

?Onze vijf basiswaarden zijn:

Oog voor elkaar
Als je er oog voor hebt, dan weet je wat kinderen nodig hebben. Een goede leeromgeving begint altijd bij een veilig gevoel. Een veilig gevoel begint altijd met een omgeving waar je oog hebt voor elkaar. Dit is het begin van een goede leeromgeving en nodig om aansluiting te kunnen maken bij wat kinderen nodig hebben.
 
Vertrouwen
Vertrouwen in eigen kracht is de basis om te kunnen leren. Onze school is een omgeving waar fouten maken logisch is omdat je initiatief durft te nemen en als je durft, groeit je vertrouwen.
 
Vrijheid en verantwoordelijkheid
Vertrouwen geven, biedt ruimte voor vrijheid en het kunnen nemen van verantwoordelijkheid. Als je laat zien dat je dit aankunt, krijg je meer vrijheid om eigen keuzes te kunnen maken en het zelf te doen.
 
Samenwerken en samen beleven
Samenwerken in groepjes komt veel voor bij ons op school. Samenwerken, ook met kinderen die je niet altijd zelf kiest. Zo leer je dat iedereen eigen en weer andere kwaliteiten heeft.
Samen beleven, betekent voor ons samen vieren, maar ook samen gebeurtenissen beleven die niet leuk zijn door er met z’n allen bij stil te staan en er een gesprek over te voeren met de kinderen.
 
Onderzoekend en ondernemend
Vertrouwen in eigen kunnen zorgt voor de moed om initiatief te durven nemen en dus te leren door te doen. Hier ligt de basis voor een ondernemende en onderzoekende leerhouding.

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl