• 'Samen beleefd, zelf gedaan, 
met oog voor elkaar'

'Samen beleefd, zelf gedaan,
met oog voor elkaar'

VISIE

Wij zetten in op kwalitatief goed onderwijs en willen de kinderen helpen een basis te ontwikkelen die nodig is om als persoon in de huidige en de toekomstige samenleving te kunnen functioneren. En dit zijn daarbij onze basiswaarden:


Oog voor elkaar
Pas als je goed kijkt, dan weet je wat een kind nodig heeft. Een goede leeromgeving begint altijd bij een veilig gevoel. Een veilig gevoel begint altijd met het echt zien van elkaar. Wij spannen ons in om elkaar goed te kunnen zien.

Vertrouwen
Vertrouwen in eigen kracht is de basis om vanuit te leren. Onze school is een omgeving waar fouten maken logisch is omdat je initiatief durft te nemen. Als je durft groeit je vertrouwen.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Als we zien wat een kind nodig heeft en er is vertrouwen dan ben je vrij om je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen keuzes en kun je het zelf doen.

Samenwerken
Het gezamenlijk vieren en beleven van feestelijke dagen, mooie en minder mooie levensgebeurtenissen. Maar ook samenwerken, ook met kinderen die je niet altijd zelf kiest. Zo leer je dat iedereen eigen kwaliteiten.

Onderzoekend en ondernemend
Een goede basis van vertrouwen en de vrijheid en verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, zorgt voor eigen initiatief en wakkert een onderzoekende en ondernemende houding aan.

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiusschoolwoudsend.nl