• 'Samen beleefd, zelf gedaan, 
met oog voor elkaar'

'Samen beleefd, zelf gedaan,
met oog voor elkaar'

ONS TEAM

Het team van de Bonifatiusschool bestaat uit:

Gosse Kingma - schoolleider
Lize Potijk - groep 1/2 en groep 4/5
Lucia Glashouwer - groep 1/2
Anny Eringa-Altenburg - groep 3
Agatha Folkertsma - groep 4/5
Annie van Laar - groep 6/7/8
Froukje Meijberg - coördinator passend onderwijs (cpo)
Marijke van der Wal - extra begeleiding leerlingen

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiusschoolwoudsend.nl