• 'Samen beleefd, zelf gedaan, 
met oog voor elkaar'
  • 'Oog voor elkaar'
  • 'Vertrouwen in je eigen kracht'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'
  • 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'

'Samen beleefd, zelf gedaan,
met oog voor elkaar'

'Oog voor elkaar'

'Vertrouwen in je eigen kracht'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

OUDERRAAD

De ouderraad helpt bij het organiseren en uitvoeren van vieringen, schoolfeesten en schoolreisjes. Verder buigt de OR zich over het oud papier, dat gedurende het schooljaar (afgewisseld door de OR van de Mr. Van der Brugschool), op de eerste zaterdag van de maand wordt opgehaald (zie kalender). De ouderraad wordt door ouders zelf samengesteld en fungeert ook als klankbord voor ouders richting team en directie.

In de schoolgids 2018-2019 vind je de huidige samenstelling van de ouderraad. Hoofdstuk 4.2.

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiusschoolwoudsend.nl