• 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'
  • 'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

FROUKJE MEIJBERG

Froukje Meijberg

Samen met Marijn en drie mooie dochters woon ik in Baard. Een leuk, klein dorp met een mooi café en gezellige mensen. Ik ben geboren en opgegroeid in Reahûs. Mijn vader was er ‘hoofd der school’, van hem kreeg ik ook drie jaar les.  
Na de PABO en de opleiding speciaal onderwijs ben ik in 2001 begonnen als juf van groep 8 op de St. Thomasschool in Leeuwarden. Daar heb ik 16 jaar lesgegeven in verschillende groepen. In 2013 ben ik er ook gestart als intern begeleider. Deze taak vervulde ik naast lesgevende taken. Vorig schooljaar was het voor mij tijd voor wat anders. Ik heb de overstap gemaakt en werk nu op twee scholen als coördinator passend onderwijs (CPO) en geef niet meer les.  Op maan- en dinsdagen ben ik hier in Woudsend en op donderdag en vrijdag werk ik in Techum op de Sprong. Ik organiseer de ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben en help mee de onderwijskwaliteit goed te houden. Het is een brede en afwisselende taak die goed bij mij past, al mis ik soms het lesgeven aan de kinderen wel.

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl