• 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'
  • 'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

AGATHA FOLKERTSMA

Agatha Folkertsma

Het was in maart 1999 dat ik voor de eerste keer op de Bonifatiusschool kwam om in te vallen. Na die ene keer kwam ik er vaker als invaller. Ik kreeg een dagdeel vast werk aangeboden, later werd dat uitgebreid. Gedurende een aantal jaren werkte ik één dag op de St. Radboudschool in Jirnsum en twee dagen op de Bonifatiusschool in Woudsend. Vanaf 2007 ben ik drie dagen op de Bonifatiusschool gaan werken en dat doe ik nu nog met plezier. Inmiddels woont alleen onze jongste zoon Jelte nog thuis. Onze twee dochters wonen en werken in Nederland. Twee zoons zijn op dit moment in het buitenland. Mijn man heeft een melkveebedrijf en we wonen op een boerderij vlakbij Workum. Onze oudste dochter is sinds anderhalf jaar moeder, wij zijn dus pake en beppe.

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl