• 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'
  • 'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

REINA REEKERS

Reina Reekers

Ik woon in Woudsend samen met Steven boven ons eigen bedrijf, Reekers Watersportbedrijf. We hebben twee kinderen, Age en Mare. Age zit net op school in groep 1 bij Juf Lucia en juf Agatha, en Mare op de peuterspeelzaal. Zelf heb ik ook op de Bonifatiusschool gezeten en heb het daar altijd erg naar mijn zin gehad. Sinds 2005 werk ik in het onderwijs en heb op verschillende scholen binnen de BMS gewerkt.
De laatste jaren werk ik op de Bonifaciusschool in Reahûs en blijf dat ook dit schooljaar doen. Daar werk ik vooral in de middenbouw en afgelopen schooljaar in groep 1/2. In dat schooljaar heb ik ook een specialisatie opleiding gedaan voor het jonge kind.
Naast het werk op de Bonifaciusschool in Reahûs zal ik werkzaam zijn op de Bonifatiusschool in Woudsend. Door twee scholen te combineren, hoop ik dat we van elkaar kunnen leren.

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl